Velkommen til Undelstad Huseierlag

OPPSLAGSTAVLE

Drenering 2020

Styret i Undelstad Huseierlag har besluttet at det ikke blir noe drenering i 2020. Grunnen til dette har vært høye utgifter de siste årene. Det ble besluttet på generalforsamling i 2019 at det skal kapitalinnkreves penger til stamkabler for lading av el-bil i...

les mer

Containere til hageavfall 19-23 Oktober 2018

4 stk Containere til hageavfall blir satt ut Fredag 19 okt og hentet inn igjen Tirsdag 23 okt. NB! KUN HAGEAVFALL Max 15 cm diameter på grener/stammer/røtter kvister / grener må ikke stikke ut på sidene. kvister / grener må ikke stikke mer enn 20cm over kanten. Dører...

les mer

Lading av elbil i garasjeanlegget

Styret har nylig fått en elektriker til å utføre en sjekk av garasjeanlegget med tanke på lading av elbil. Sterkstrømelektrikeren gjentar loven som hindrer elbil-eiere å lade gjennom en vanlig skjøteledning. Styret vil også minne om dette. Se hva DSB sier om dette...

les mer

Status Oppdatering av El-bil ladning i garasjeanlegget

Som informert tidligere vil styret utover høsten jobbe med kartlegging av muligheter for ladning av El-biler i garasjeanlegget. I dag skal elektrikerbefaring av alle garasjene blir gjennomført, hvor kartlegging av eksisterende kapasitet vil bli gjennomgått. Basert på...

les mer

Ekstra dugnad – Barneparken

Styret i Undelstad Huseierlag ønsker å kalle til en ekstra dugnad knyttet til Barneparken. Øverst på prioriteringslisten står oppgradering av Sandkassen samt klipping av busker og gress. Alle som har mulighet møtes i parken Mandag 25.juni kl. 18:00 Ta gjerne med...

les mer

Ønsker du å sitte i styret ?

Generalforsamlingen nærmer seg, og i den anledning er valgkomiteen på utkikk etter folk som kunne tenke seg å sitte i styret. Det er ideelt sett ønskelig at styresammensetningen reflekterer medlemsmassen i huseierlaget, og alle som tenker at det kunne være givende å...

les mer

Tung snø i vente – Tenk på takene

Styret vil opplyse om at det er meldt mye regn det kommende døgnet. Dette vil gjøre at den snøen som allerede ligger vil bli veldig tung. Oppfordrer derfor alle til å tenke på de takene som evt. ikke er dimensjonert for denne tyngden. Garasjer, boder, etc kan være...

les mer

Lading av Elbil i garasjeanlegg må opphøre umiddelbart!

Styret er blitt gjort oppmerksom på at enkelte benytter garasjeanlegget til å lade Elbil. Dette må opphøre umiddelbart av 2 grunner: Det elektriske anlegget er gammelt og ikke dimensjonert for å lade Elbil. Dette utgjør derfor en risiko for brann. Strømmen i...

les mer

Containere til hageavfall – 13 til 17 oktober

4 stk Containere til hageavfall blir satt ut Fredag 13 okt og hentet inn igjen Tirsdag 17. NB! KUN HAGEAVFALL Max 15 cm diameter på grener/stammer/røtter kvister / grener må ikke stikke ut på sidene. kvister / grener må ikke stikke mer enn 20cm over kanten. Dører på...

les mer

Brannsikkerhet

Styret i Undelstad huseierlag ønsker å fokusere på bevisstgjøring rundt Brannsikkerhet i vårt huserierlag. Med mange boenheter på et begrenset område, er det viktig at alle er med på å bidra til god brannsikkerhet. Her følger noen nyttige linker, som vi anbefaler hver...

les mer