Det ble på generalforsamlingen, 30. mars 2011, bestemt at det skal gjøres en grundigere vurdering av utbedringsbehovet for takene i Undelstad huseierlag.

Det ble også utnevnt en takprosjektgruppe bestående av:Jørgen Gunnersen, Per Jørgen Østensen, Bjørn Jarandsen, Eivind Haukaas og Tor Magnus Bjørgan(for styret).

OPAK har foretatt en tilstandskontroll av eiendommene tilhørende Undelstad Huseierlag. Rapporten gir en oversikt over teknisk tilstand på bygningene utvendig, dvs tak, fasader og grunnforhold, felles garasjeanlegg samt de tekniske anleggene.

Norconsult har også levert en rapport om takene i huseierlaget.

Last ned:
Rapporten fra OPAK
Rapporten fra Norconsult