Det blir dugnad torsdag 5. mai fra kl. 17.00 og lørdag 7. mai fra kl. 11.00. Møtestedet er barneparken.

Arbeidsledere på torsdagen er Kristin Doherty og Charlotte Gjone. På lørdagen vil Paul Bø ha arbeidsoversikten. Fint om dere kan henvende dere til dem slik at vi får fordelt arbeidsoppgavene og har oversikt over hva som gjøres.

Det er viktig at så mange som mulig stiller minst én av dagene, slik at arbeidsmengden blir mindre for alle.

Følgende arbeidsoppgaver skal utføres:

  • Pinesletta
  • Grøftekantene
  • Klippe busker og greiner bak garasjene (ellers kan de ødelegge tak og vegger)
  • Fotballbanen
  • Kosting ved garasjene utenfor vaskeriet


Vis Barneparken på undelstad i et større kart