Styret har i år, som et prøveprosjekt, besluttet å leie inn to containere hvor beboerne i sameiet kan dumpe hageavfallet sitt.

Informasjon om containerene ble gitt ut dugnadsdagene.

For å unngå problemer med usortert søppel, er det i denne omgang besluttet å bare sette opp containerene i ett døgn. Dette er basert på anbefalning fra containerfirmaet, og erfaringer fra andre borettslag o.l.

Containerene vil bli stilt opp i terrassen ved garasjene, og ved vaskeriet i Undelstadveien (se kart under) torsdag 12. mai til fredag 13. mai.

Containerene er kun til hageavfall som blader, busker, små grener, småstein, grus o.l.
Man ikke putte plastikk, metall, olje, maling, lakk, løsemidler, plantevernmidler, våtorganisk avfall som matavfall, e.l. i containerene.


Vis Containere i et større kart