Deltagere på møtet var: Jørgen Gunnersen, Per Jørgen Østensen, Bjørn Jarandsen, Eivind Haukaas og Tor Magnus Bjørgan.

  1. Eivind Haukaas ble valgt som leder av takprosjektgruppen.
  2. Det ble foreslått at vi undersøker kvaliteten på takene nærmere. Tanken er å fjerne en stripe med takpapp på fem rekkehus. På den måten vil det kunne avdekkes eventuell skade.
  3. På et rekkehus forelår vi at luftingen bedres gjennom å sikre at spaltene har den nødvendige åpningen samtidig som at antallet luftehetter økes. Dette tenkt som et prøveprosjekt for å se om det blir en mindre istapper til vinteren. Hvis mindre istapper kan det vurderes å gjøre samme tiltaket på alle rekkehusene/ tomannsboligene.
  4. Eivind kontakter Bjørns Blikk for prisoverslag.
  5. Nytt møte i takprosjektgruppen er satt til august. Vi blir enige om dato senere.

Last ned som PDF