Den nye epostadressen til styret er: styret@undelstad.net.

Den gamle epostadressen(undelstad@live.no) vil bli avviklet når trafikken avtar, inntil videre videresender den til den nye adressen.