På forrige styremøte kom det opp at da garasjene ble fordelt for noen år siden, så var det flere som overtok garasjer fulle av rot og gjensatte eiendeler.

Styret ønsker å kartlegge hvor mange, og hvem, som overtok garasje som ikke var skikkelig tømt på forhånd, og rette opp i dette. Vennligst ta kontakt med styret enten på styret@undelstad.net, eller ved et av telefonnumrene på styresiden. Fortell hvem du er, hvor du bor, og hvor og hvilken garasje du har.