Takprosjektgruppa foreslår at vi undersøker muligheten for å installere såkalte «varme tak» uten lufting, hvor snøen smelter og vannet ledes bort. Dette prinsippet benyttes i større bygg, bygårder og en del boliger med dårlige takløsninger. Da benyttes ofte varmekabler i renner og avløp.

Denne løsningen vil koste i størrelsesorden 5-10´ for kabler og 15-20´ for arbeidet. I tillegg kommer kostnader til drift. 10 Watt pr meter, og med maks 50 m pr rekke kan det bli et energiforbrukk på ca 3 KW pr døgn pr leilighet i de perioder hvor kablene står på døgnet rundt. «Varme tak» vil medføre at det ikke vil være istapper av nevneverdig grad.

Vi foreslår at vi undersøker muligheten for å prøve dette på en rekke allerede i vinter, eller senest neste vinter, for å se hvordan dette virker. Styret støtter prosjektet. Videre er vi i dialog med Icopal. Vi ønsker at de skal komme å undersøke kvaliteten på takpappen.