I mai hadde vi lekeplasskontrollen AS på besøk i barneparken for å gjøre en vurdering av sikkerheten på apparatene i parken. Ettersom vi leier ut parken har vi et ansvar for å holde parken og apparatene i høvelig stand.

Dessverre viser det seg at de fleste apparatene har flere feil, mangler eller «Mulige Risiko Situasjoner».

Rapporten kan lese i sin helhet her: https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2012/07/Undelstad-Huseierforening-Årsrapport-2012.pdf

Styret har ikke tatt stilling til hvordan saken skal løses, men det er hevet over enhver tvil at enten må tiltak utføres, eller så må parken stenges.