Generalforsamlingen er satt til 17. april kl. 18, og blir avhold på Hofstad skole slik som tidligere.

Det sendes ut eget skriv i disse dager hvor medlemmer oppfordres til å sende inn saker de ønsker å fremme på generalforsamlingen. Sakene kan sendes til styret@undelstad.net. Tidsfrist for innsendelse er fredag 15. mars, sakene vil bli behandlet på styremøtet onsdag 20. mars.

Innkallelse og årsberetning sendes ut noen uker før generalforsamling.

Denne generalforsamlingen vil ha flere store prinsippielle saker og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å komme, evt. leverer fullmakt til noen som kan møte.