På Undelstad Huseierlags ordinære generalforsamling avholdt onsdag 17. april 2013 ble følgende forslag enstemmig vedtatt: «Gi styret fullmakt til å innhente tilstandsrapport på dagens dreneringsløsning på samtlige enheter på feltet». Bakgrunnen for forslaget var at vi nylig har hatt én rekke på feltet som fikk vann i kjelleren på alle fire boenheter pga. dårlig drenering. Styret ønsker å innhente opplysninger om dreneringsbehov for samtlige boliger på feltet, slik at vi kan få en oversikt over hvor dreneringsarbeid burde utføres.

For at vi skal få en slik tilstandsrapport, må det bl.a. utføres en kontroll av alle kjellerne på feltet. I denne forbindelse er det viktig å være klar over følgende:

– Kontrollen utføres av Norsk Fuktskadekontroll AS (NFK) ved Kjetil Runningen, telefon: 473 51 640.

– NFK vil ta kontakt med hver eier for å avtale tidspunkt for fuktmåling i kjellere.

– Dersom eier ikke har anledning til å være tilstede på kontrollen kan det avtales med nabo (få nøkler).

– Fuktmålingene i kjeller tar ca. ½ time pr. kjeller. NFK trenger tilgang til yttervegger.

– I de av kjellerne som har utlektede yttervegger må det borres 2 stk 4.mm små hull i veggen for å måle fukt inne i veggen. Hullene blir tettet med silikon etterpå.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte et av styrets fire medlemmer – vår kontaktinformasjon finner du under menypunktet «Styret». Eventuelt så kan du sende en e-post til styret generelt: styret@undelstad.net Spørsmål av en mer «teknisk» art vedr. selve utførelsen av kontrollen bør imidlertid rettes direkte til Kjetil Runningen i NFK.

Når tilstandsrapporten er ferdig, vil vi gjøre den tilgjengelig på denne hjemmesiden.

Vi beklager den ulempen en slik kontroll vil medføre for den enkelte huseier, men vi håper alle vil gjøre sitt beste for at denne prosessen skal kunne gjennomføres på en så effektiv måte som mulig.

Med vennlig hilsen styret i Undelstad Huseierlag