Etter vinteren 2013 ga Asker kommune informasjon til styret i Undelstad Huseierlag om at de fra og med vinteren 2014 vurderte å sette opp parkering forbudt-skilt i Undelstad Terrasse og Undelstadveien. Dette begrunnet de med at parkering langs Undelstad Terrasse gjør det problematisk for kommunen å gjennomføre nødvendig brøyting og snørydding.  På bakgrunn av dette ble det på huseierlagets generalforsamling etablert et trafikkutvalg som skulle se på hvordan vi skulle møte denne utfordringen samt forbedre trafikksituasjonen på Undelstad generelt. Trafikkutvalget hadde flere møter i løpet av sommeren 2013, også sammen med representanter fra Undelstad Vel, der målet var å finne løsninger som kan føre til en bedret parkeringssituasjon på området, samt hindre oppføring av parkering forbudt-skilt.

Vi er i dialog med kommunen der vi diskuterer ulike løsninger:

En av disse er at det er aktuelt å snu kjøreretningen som en test, slik at alle må parkere så langt inn mot grøften som mulig samt at alle må måke rundt bilene som står i veien.  Kommunen sier samtidig at åpne porter i Undelstad Terrasse er et stort problem for brøytearbeidet og at disse enten må lukkes eller hektes av.

Skiltet om parkeringsforbud i Undelstad Terrasse ble satt opp i forrige uke uten at styret eller trafikkutvalget ble informert. Vi er nå i ferd med å forfølge saken nærmere, og vi skal møte en representant for kommunen førstkommende onsdag 27.11. Vårt mål er å få endret vedtaket om parkeringsforbud i Undelstad Terrasse men da krever det også at vi er lydhøre i forhold til kommunens behov og kommer frem til løsninger som tjener alles interesse – se punktene ovenfor.

Har du spørsmål knyttet til situasjonen, ta gjerne kontakt med et av trafikkutvalgets medlemmer:

Paul Bø – 41623416
Stig O. Birkeland – 41410041
Karoline Lozowski – 92485532
Aksel Wiiger – 40246244
Olav Amundsen – 99386348