Som de fleste av dere sikkert har sett, så har Asker kommune nå endret kjøreretningen her på Undelstad. Kommunen gjør dette i et forsøk på å forbedre forholdene for sitt brøytemannskap. I løpet av de siste par årene har vi sett en stor økning i antall biler på feltet, noe som har ført til en parkeringsstuasjon som på vinterstid skaper problemer mht. brøyting. Det er en svært reell mulighet at kommunen vil velge å stenge for parkering i Undelstadveien og Undelstad Terrasse dersom de også denne vinteren opplever slike problemer, og styret vil derfor på det sterkeste oppfordre om følgende:

– De som har biler som er små nok til å passe inn i garasjene, må i større grad benytte seg av denne parkeringsmuligheten. Det er i denne sammenheng viktig at folk ikke på noe vis hindrer andres tilgang til å parkere i garasjene.

– De som må parkere på gaten må være flinke til å parkere så langt ute ved kanten som det er mulig.

Parkeringssituasjonen på området vil komme som egen sak igjen på neste generalforsamling slik at vi kan bli enige om en langsiktig løsning på problemet, men inntil den tid håper vi i styret at alle beboerne selv gjør det lille ekstra de kan for å forhindre et «parkering forbudt»-påbud på feltet.

Når det gjelder trafikksituasjonen på Undelstad generelt så er det ikke styrets ansvar å informere om alle endringer og skiltproblematikk.

For eventuelle spørsmål knyttet til trafikksituasjonen på Undelstad, ta kontakt med Asker kommune, tlf. 66 90 90 90 eller www.asker.kommune.no