Generalforsamlingen nærmer seg, og i den anledning er valgkomiteen på utkikk etter folk som kunne tenke seg å sitte i styret. Det er ideelt sett ønskelig at styresammensetningen reflekterer medlemsmassen i huseierlaget, og alle som tenker at det kunne være givende å delta i arbeidet med å gjøre Undelstad til et bra sted å bo, oppfordres til å søke. Interesserte kan ta kontakt med valgkomiteen ved:
Karoline Lozowski: 924 85 532, eller
Erik Mellem: 920 85 067