Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune har nå vedtatt å innføre forbud mot parkering i Undelstad Terrasse fra og med lørdag 01.02.2014, da forbudsskilt ble satt opp ved innkjøringen til terrassen. Parkeringsforbudet kommer til å gjelde hele vinteren 2014 ettersom kommunen har vurdert det slik at den endrede kjøreretningen på området ikke har bedret fremkommeligheten for deres brøytebiler. Parkeringsforbudet gjelder fra og med overgangen Jørgensløkka-Undelstad Terrasse, til og med veikrysset Undelstad Terrasse-Undelstadveien ved Markestad.

Styret i Undelstad Huseierlag har blitt gjort kjent med at det i dag, 03.02.2014, har blitt skrevet ut flere bøter for biler parkert i Undelstad Terrasse. Styret oppfordrer alle beboere til å benytte seg av garasjeplasser for parkering.

Det er Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune som står ansvarlig for reguleringen av kjøreretning og parkeringsforhold langs de kommunale veier på Undelstad-området. Avdelingen kan nås på telefon 66 90 99 04, og spørsmål og kommentarer i forbindelse med  det nylig fattede vedtaket anbefales rettet direkte til kommunen.