På årets generalforsamling skal det stemmes over alternativer for viktig fremtidig vedlikehold av de delene av boligmassen huseierlaget v/styret er ansvarlig for. Styret oppfordrer alle medlemmene til å lese nøye gjennom den vedlagte årsberetningen og forslagene til vedtak, samt å møte opp på generalforsamlingen. Husk at dersom du ikke selv kan komme, så kan du gi en annen person fullmakt til å møte i ditt sted.

Innkallingen ble sendt ut til medlemmene 10. mars. Du kan også lese den her.