Vedlagt finnes protokollen fra årets generalforsamling i Undelstad Huseierlag 26.mars 2014. Protokollen vil også distrubueres per post til alle beboere.

Generalforsamling 2014