Her presenteres en foreløpig tidsplan for gjennomførelse av dreneringsprosjektet med angivelse av planlagt årstall for arbeid rundt hver av boligene i huseierlaget. Det poengteres at det kan bli endringer underveis i denne fremdriftsplanen på bakgrunn av tilbakemeldinger fra entreprenør eller beboere, endringer i teknisk tilstand på drenssystemet rundt enkeltboliger etc.

2015UT 39, 40 og 41, UV 76
2016UT 29, NBV 58, UV 86
2017UV 87, UT 35
2018UT 37, UV 82
2019UV 83, UV 84
2020UV 80, UT 36
2021UV 74, UT 34
2022UV 78, UV 75
2023UT 38, UT 30
2024UT 42, UT 31
2025UV 73, UV 77
2026UV 79, UT 33.