Til info: Styret er i dialog med OPAK for å få utarbeidet en oppdatert fremdriftsplan for dreneringsprosjektet.

Denne vil bli lagt ut så snart den foreligger.

Mvh
Styret