Det har vært noen uklarheter rundt den faktiske oppbyggingen av takene ved omtekking, etterisolering og forsterkning av takbjelkene. Nedenfor følger notat fra OPAK, bilder og beskrivelse av oppbyggingen av takene.

https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2017/06/Notat-vedr.-oppbygging-tak1.pdf

https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2017/06/Bilder-oppbygging-tak1.pdf

https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2017/06/1-til-25-A3.pdf