Styret er blitt gjort oppmerksom på at enkelte benytter garasjeanlegget til å lade Elbil. Dette må opphøre umiddelbart av 2 grunner:

  1. Det elektriske anlegget er gammelt og ikke dimensjonert for å lade Elbil. Dette utgjør derfor en risiko for brann.
  2. Strømmen i garasjeanleggene dekkes av husleien og er derfor å anse som et spleiselag av alle beboerne. Uheldig at enkelte lader sine Elbiler på felleskapets regning.

Hvis dette fortsetter blir vi nødt til å skru av strømmen i garasjeanlegget. Det vil medføre at alle mister lyset i og utenfor garasjene sine.

Mvh styret.