Styret i Undelstad Huseierlag ønsker å kalle til en ekstra dugnad knyttet til Barneparken.
Øverst på prioriteringslisten står oppgradering av Sandkassen samt klipping av busker og gress.

Alle som har mulighet møtes i parken Mandag 25.juni kl. 18:00
Ta gjerne med passende hageredskap & rake.

Mvh
Styret i Undelstad Husierlag