Styret har nylig fått en elektriker til å utføre en sjekk av garasjeanlegget med tanke på lading av elbil. Sterkstrømelektrikeren gjentar loven som hindrer elbil-eiere å lade gjennom en vanlig skjøteledning. Styret vil også minne om dette. Se hva DSB sier om dette temaet. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/.

Når det er sagt, så vil nevnte elektriker komme med et forslag til løsning, der hver enkelt bileier kopler seg på et system som viser hvem som lader – og hvor mye strøm som brukes. Tilgang til dette systemet kan kjøpes når det er på plass. Da vil også lading være i henhold til gjeldende regelverk. Så inntil det nye systemet er på montert og klart, henstiller styret beboere til å følge retningslinjene til DSB som forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske installasjoner og utstyr ved lading av elbil.