4 stk Containere til hageavfall blir satt ut Fredag 19 okt og hentet inn igjen Tirsdag 23 okt.

  • NB! KUN HAGEAVFALL
  • Max 15 cm diameter på grener/stammer/røtter
  • kvister / grener må ikke stikke ut på sidene.
  • kvister / grener må ikke stikke mer enn 20cm over kanten.
  • Dører på containeren være lukket før henting tirsdag.

Plassering av containere:

Oppfordring om ryddig eiendom

Styret vil vennlig oppfordre alle til å holde sin eiendom ryddig ihht husordensreglene:

 

  1. Felles gangvei inn til husene skal holdes ryddig og farbar til enhver tid av året. Det forutsettes at medlemmene innbyrdes blir enige om fordelingen av dette arbeidet.
  2. Medlemmene må holde det ryddig og ordentlig på sin eiendom og i sin del av grøftekant, slik at det ikke generer naboene.

 

Vi bor tett og det er i alles interesse at vi holder det ryddig og hyggelig rundt oss :-)