Styret i Undelstad Huseierlag har besluttet at det ikke blir noe drenering i 2020.

Grunnen til dette har vært høye utgifter de siste årene. Det ble besluttet på generalforsamling i 2019 at det skal kapitalinnkreves penger til stamkabler for lading av el-bil i garasjene. Derfor vil vi ikke måtte gjøre dette igjen i 2020 for drenering. Ny fremdriftsplan for drenering 2021 vil bli utarbeidet høsten 2019 og lagt ut på vår hjemmeside så snart den er klar.