Barneparken

Barneparken på Undelstad leies ut til Furuly barnehage og Båstadmyra barnehage. Når parken ikke er i bruk av disse, er den åpen for alle.

Tilgang til lekebod

I parken finnes det diverse fastmonterte uteleker, men det er også en lekebod med kodelås i parken. Dersom dere ønsker kan dere forespørre kontaktpersonene under om å få koden til lekeboden. Det eneste som kreves er at man rydder lekene på plass etter bruk og at boden låses.

Barnebursdag

For de som ønsker, er det mulig å låne barneparken inkludert huset til barnebursdager. Dette kan avtales med kontaktene i barneparken som finnes lenger ned på siden.

Lekeplassrapport 2013

Tilstandsrapporten 2013 for Undelstad barnepark viser at flere av lekeapparatene har feil eller mangler. De alvorligste feilene og manglene har nå blitt rettet opp, hovedsakelig ved at vi fjernet den såkalte ‘borgen’ under dugnaden våren 2013, og erstattet den med et nytt lekeapparat som oppfyller alle krav med henhold til sikkerhet. De resterende eldre lekeapparatene vil bli reparert eller erstattet med nye i løpet av 2014 og 2015 – i henhold til avgjørelse tatt på Generalforsamlingen 2013.

Du kan lese hele tilstandsrapporten her.


Vis Barneparken på undelstad i et større kart