Drenering 2020

Styret i Undelstad Huseierlag har besluttet at det ikke blir noe drenering i 2020. Grunnen til dette har vært høye utgifter de siste årene. Det ble besluttet på generalforsamling i 2019 at det skal kapitalinnkreves penger til stamkabler for lading av el-bil i...

Containere til hageavfall 19-23 Oktober 2018

4 stk Containere til hageavfall blir satt ut Fredag 19 okt og hentet inn igjen Tirsdag 23 okt. NB! KUN HAGEAVFALL Max 15 cm diameter på grener/stammer/røtter kvister / grener må ikke stikke ut på sidene. kvister / grener må ikke stikke mer enn 20cm over kanten. Dører...

Lading av elbil i garasjeanlegget

Styret har nylig fått en elektriker til å utføre en sjekk av garasjeanlegget med tanke på lading av elbil. Sterkstrømelektrikeren gjentar loven som hindrer elbil-eiere å lade gjennom en vanlig skjøteledning. Styret vil også minne om dette. Se hva DSB sier om dette...

Status Oppdatering av El-bil ladning i garasjeanlegget

Som informert tidligere vil styret utover høsten jobbe med kartlegging av muligheter for ladning av El-biler i garasjeanlegget. I dag skal elektrikerbefaring av alle garasjene blir gjennomført, hvor kartlegging av eksisterende kapasitet vil bli gjennomgått. Basert på...

Ekstra dugnad – Barneparken

Styret i Undelstad Huseierlag ønsker å kalle til en ekstra dugnad knyttet til Barneparken. Øverst på prioriteringslisten står oppgradering av Sandkassen samt klipping av busker og gress. Alle som har mulighet møtes i parken Mandag 25.juni kl. 18:00 Ta gjerne med...

Ønsker du å sitte i styret ?

Generalforsamlingen nærmer seg, og i den anledning er valgkomiteen på utkikk etter folk som kunne tenke seg å sitte i styret. Det er ideelt sett ønskelig at styresammensetningen reflekterer medlemsmassen i huseierlaget, og alle som tenker at det kunne være givende å...