Parkering på Undelstad vinteren 2014/15

Etter til tider store utfordringer med parkering vinteren 2013/14, har styret i Undelstad Huseierlag arbeidet for å holde Undelstad Terrasse åpen for gateparkering kommende vinter. Vi har hatt en løpende dialog med Asker kommune, som nå har informert oss om at vi får...

Siste nytt fra takprosjektgruppen

Takprosjektgruppa foreslår at vi undersøker muligheten for å installere såkalte “varme tak” uten lufting, hvor snøen smelter og vannet ledes bort. Dette prinsippet benyttes i større bygg, bygårder og en del boliger med dårlige takløsninger. Da benyttes...