Parkering på Undelstad vinteren 2014/15

Etter til tider store utfordringer med parkering vinteren 2013/14, har styret i Undelstad Huseierlag arbeidet for å holde Undelstad Terrasse åpen for gateparkering kommende vinter. Vi har hatt en løpende dialog med Asker kommune, som nå har informert oss om at vi får...