Styrereferat 20.03.2013

Styret hadde siste styremøte 20.03.2013. Referat ligger her: https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2013/04/styremøte_20.03.2013.pdf Ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke for meg. Etter to år i styret, hvorav 1,5 som styrelder, stiller jeg ikke til...

Styrereferat fra oktober til nå

Dessverre har det vært litt trått med oppdateringer på siden. Dette skal vi prøve å gjøre noe med, og her er styrereferat fra oktober til februar. I september ble det dessverre ikke avholdt styremøte da møtet var lagt til slutten av måneden, men ble avlyst pga....