Dreneringsprosjektet

Drenering 2020

Styret i Undelstad Huseierlag har besluttet at det ikke blir noe drenering i 2020. Grunnen til dette har vært høye utgifter de siste årene. Det ble besluttet på generalforsamling i 2019 at det skal kapitalinnkreves penger til stamkabler for lading av el-bil i...

les mer

Plan for videre dreneringsarbeid

OPAK AS er engasjert av Undelstad Huseierlag i prosjektadministrasjon med fuktsikring av boligene. Styret har rådført OPAK for videre fremdrift og rekkefølge for fuktsikring av de gjenstående boligene. Huseierlager har planlagt at de skal drener og fuktsikre i snitt...

les mer

Drenering- Fremdriftsplan

Til info: Styret er i dialog med OPAK for å få utarbeidet en oppdatert fremdriftsplan for dreneringsprosjektet. Denne vil bli lagt ut så snart den foreligger. Mvh Styret

les mer

Foreløpig tidsplan for dreneringsprosjektet

Her presenteres en foreløpig tidsplan for gjennomførelse av dreneringsprosjektet med angivelse av planlagt årstall for arbeid rundt hver av boligene i huseierlaget. Det poengteres at det kan bli endringer underveis i denne fremdriftsplanen på bakgrunn av...

les mer

Oppgradering av takkonstruksjon og drenssystem på Undelstad

Under årets generalforsamling i Undelstad Huseierlag var det enighet om at nødvendig vedlikeholdsarbeid skal utføres på takkonstruksjonen og drenssystemet rundt boligene våre i løpet av de kommende årene. Fjorårets styre stod for forarbeidene gjennom kartlegging av...

les mer