Husordensregler

Disse reglene ble fastsatt av ekstraordinær generealforsamling 28. november 1989.

  1. Boligene må bare benyttes til ordinær beboelse. Det tillates ikke drevet ervervsvirksomhet eller virksomhet som kan genere naboene ved støy, lukt, urenslighet e.l.
  2. Felles gangvei inn til husene skal holdes ryddig og farbar til enhver tid av året. Det forutsettes at medlemmene innbyrdes blir enige om fordelingen av dette arbeidet.
  3. Medlemmene må holde det ryddig og ordentlig på sin eiendom og i sin del av grøftekant, slik at det ikke generer naboene.
  4. Hvert medlem har krav på å disponere 1⁄4-part av tørkestativet. Tøyet skal ikke henge ute på søn- og helligdager eller etter kl. 17.00 på dager før søn- og helligdager.
  5. For tidsrom som nevnt i § 4, samt alle dager før kl. 08.00 og etter kl. 21.00, skal støyende utstyr ikke brukes. Dette gjelder særlig motorklippere og snøfresere.
  6. Biler bør hensettes på de opparbeidede parkeringsplasser i den utstrekning det er plass. Eier av garasje bør hensette bilene dit . Fører av motorkjøretøy må utvise særdeles varsomhet innen lagets område.

Scan av de orginale husordensreglene kan lastes ned fra: https://www.undelstad.net/wp-content/uploads/2011/08/husorden.pdf