Styret 2019/20

Her vil du til enhver tid finne gjeldende kontaktinformasjon for styremedlemmene.

Henvendelser til huseierlagets styre kan sendes til følgende e-post adresse: styret@undelstad.net

Ved hastesaker, kontakt styreleder per telefon.


Styreformann:

Tomm-Espen Kroken –  tlf:. 97178992

Styremedlemmer:

Desirée Davidsen 
Trond Erik Anstensen
Kjetil Bakk