Takprosjektet

Notat vedrørende oppbygging av tak

Det har vært noen uklarheter rundt den faktiske oppbyggingen av takene ved omtekking, etterisolering og forsterkning av takbjelkene. Nedenfor følger notat fra OPAK, bilder og beskrivelse av oppbyggingen av takene....

les mer

Takbytte

Viktig at hagemøbler div. ryddes vekk da stillaser skal opp, se fremdriftsplan. Ikke fyr i ildsteder når arbeider foregår på tak !

les mer

Oppgradering av takkonstruksjon og drenssystem på Undelstad

Under årets generalforsamling i Undelstad Huseierlag var det enighet om at nødvendig vedlikeholdsarbeid skal utføres på takkonstruksjonen og drenssystemet rundt boligene våre i løpet av de kommende årene. Fjorårets styre stod for forarbeidene gjennom kartlegging av...

les mer

Siste nytt fra takprosjektgruppen

Takprosjektgruppa foreslår at vi undersøker muligheten for å installere såkalte "varme tak" uten lufting, hvor snøen smelter og vannet ledes bort. Dette prinsippet benyttes i større bygg, bygårder og en del boliger med dårlige takløsninger. Da benyttes ofte...

les mer

Referat fra møtet i takprosjektgruppen, 25. mai 2011

Deltagere på møtet var: Jørgen Gunnersen, Per Jørgen Østensen, Bjørn Jarandsen, Eivind Haukaas og Tor Magnus Bjørgan. Eivind Haukaas ble valgt som leder av takprosjektgruppen. Det ble foreslått at vi undersøker kvaliteten på takene nærmere. Tanken er å fjerne en...

les mer